پیش دستی و لیوان تم تولد مردانه سبیل

تعداد در کارتن: 40 بسته

تعداد در بسته: 12 عدد پیش دستی - 12 عدد لیوان